Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

LHC Report 2023:1

Kunskapsstyrning i praktiken

Införande, mottaglighet och lokal omsättning av den nya kunskapsstyrningen

2022 | LHC REPORT NR 3

Kunskap (s)om styrmedel

Organisationsteoretisk genomlysning av nationellt system för kunskapsstyrning

LHC REPORT NR 3, 2019

Moderna Policies

Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt

LHC Working Paper 2019-01-31

Moderna Policies

Observationer från policygrupperna Samhällskontraktet och Policyprocessen som grund för det fortsatta arbetet inom Moderna Policies

2017 | LHC Report nr 1, 2017

Från flytt till förändring

En studie av verksamhetsutveckling i Region Skåne

2015 | Slutrapport från Uppdrag: Välfärd!

Välfärden är värd en bättre debatt

Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras

2014 | LHC Report nr 3, 2014

Framtidens hälsa, vård och omsorg

Detta kommer debatten att handla om

2014 | Delrapport 6 i Uppdrag: Välfärd!

Civiliserade marknader?

Introduktion till ett nytt sätt att förstå och organisera välfärdens marknader

2014 | Delrapport 3 i Uppdrag: Välfärd!

Vilken ojämlikhet är mest rättvis?

Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård

2014 | LHC Report nr 1, 2014

Ekonomi på tvären

Ersättningsmodeller för samverkan - en vägledning