Almedalen 2024 – Tillsammans: vård & politik

För tredje året i rad samverkar vi med Lif, Swedish Medtech och Medtech4Health i Almedalen.

Tillsammans: Vård & Politik är en mötesplats för välfärdspolitisk dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg.

Med tyngdpunkt i öppna och perspektivskapande samtal, högt i tak och rika möjligheter till värdefulla möten bjuder vi in till Almedalen Classic. Välkomna!

Till kalendariet

Nyheter

Visa alla

Anna Krohwinkel m fl i Dagens Medicin om hälsodata

”Det har funnits en tendens i diskussionerna kring hälsodata att hela tiden längta efter något nytt och något mer. Vår…

Läs mer

LHC skriver om svenska hälso- och sjukvårdsreformer i nordiskt nummer av dansk ledartidskrift

I numret av Dansk selskab for Ledelse i Sundhedsvæsendet täcks även Norge, Island, Grönland och Färöarna. Den senare har ingen…

Läs mer

LHC och HHS i samarbete kring Vinnovas visionsdrivna innovationsmiljöer

LHC:s Anna Krohwinkel har i ett samarbetsprojekt med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm medverkat i ett projekt om utvärdering av…

Läs mer

Publikationer

Visa alla

LHC Report 2023:1

Kunskapsstyrning i praktiken

Införande, mottaglighet och lokal omsättning av den nya kunskapsstyrningen

Läs mer

»Till skillnad från många andra aktörer – även myndigheter – gräver era rapporter i de mest komplexa frågorna, presenterar nya eller kompletterande och ofta tvärvetenskapliga perspektiv på fenomen och problem.«

Anna Ingmansson, Kommittésekreterare, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

LHC PÅVERKAR!

LHC gör skillnad genom att ordna möten och seminarier och delta som experter vid föreläsningar och utbildningar. Vi analyserar aktuella frågor, gör fallstudier och skapar samverkan i praktiken – aktionsforskning. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Läs mer eller hör av dig!

Läs mer

Påverka LHC?

LHC är en nätverksbaserad organisation och våra samarbetspartners från akademin och praktiken bidrar med centrala delar av arbetet. Medverka på våra seminarier, bli partner eller bidra till forskningen. Det finns många sätt att vara med och påverka framtidens vård och omsorg. Vilket passar dig?

Läs mer