Nyheter

Visa alla

LHC skriver om svenska hälso- och sjukvårdsreformer i nordiskt nummer av dansk ledartidskrift

I numret av Dansk selskab for Ledelse i Sundhedsvæsendet täcks även Norge, Island, Grönland och Färöarna. Den senare har ingen…

Läs mer

LHC och HHS i samarbete kring Vinnovas visionsdrivna innovationsmiljöer

LHC:s Anna Krohwinkel har i ett samarbetsprojekt med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm medverkat i ett projekt om utvärdering av…

Läs mer

ASSET – den innovationsmiljö som LHC deltar i – lanserar sin hemsida

ASSET som du kan läsa om här, (precisionsmedicin och AI)  har nu en egen hemsida där information om projeket uppdateras…

Läs mer

Publikationer

Visa alla

LHC REPORT NR 3

Kunskap (s)om styrmedel

Organisationsteoretisk genomlysning av nationellt system för kunskapsstyrning

Läs mer

Working Paper HHS/LHC

Assessing Whether Mission-Driven Innovation Makes a Difference: Mission Impossible?

Pre-study report commissioned by Vinnova

Läs mer

»Till skillnad från många andra aktörer – även myndigheter – gräver era rapporter i de mest komplexa frågorna, presenterar nya eller kompletterande och ofta tvärvetenskapliga perspektiv på fenomen och problem.«

Anna Ingmansson, Kommittésekreterare, Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

LHC PÅVERKAR!

LHC gör skillnad genom att ordna möten och seminarier och delta som experter vid föreläsningar och utbildningar. Vi analyserar aktuella frågor, gör fallstudier och skapar samverkan i praktiken – aktionsforskning. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Läs mer eller hör av dig!

Läs mer

Påverka LHC?

LHC är en nätverksbaserad organisation och våra samarbetspartners från akademin och praktiken bidrar med centrala delar av arbetet. Medverka på våra seminarier, bli partner eller bidra till forskningen. Det finns många sätt att vara med och påverka framtidens vård och omsorg. Vilket passar dig?

Läs mer