Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2022 | LHC report nr 2

Det rehabiliterande samhället

Förslag till en ny syn på cancerrehabilitering

2022 | LHC REPORT NR 1

Införande av nära vård

Råd och exempel

2021 | Årsskrift 2021

Årsskrift 2021

2021 | LHC POLICY BRIEF NR 1

Value-based healthcare in theory and practice

What have we learned? Lessons from the swedish experience

2021 | LHC report nr 2

Policynivåns blinda fläck

Om bemötandet av unga med krångliga beteenden

2021 | LHC REPORT NR 1

Lärdomar från utvärdering av Nära Vård

En utvärderardialog kring praktiska problem och lösningar

2020 | LHC report 3

Om en Omställning

Rapport från ett följeforskningsuppdrag om hälso- och sjukvårdsutveckling i Västra Götalandsregionen

2020 | LHC report nr 2

Att stödja systeminnovation

Förstudie av systemperspektivet i utlysningar inom Swelife och Medtech4Health

2020 | Årsskrift 2020

Årsskrift 2020

2020 | LHC REPORT NR 1

System för cervixcancerscreening

Nuläge och utvecklingspotential