Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2023 | Årsskrift 2023

Årsskrift 2023

LHC Report 2023:1

Kunskapsstyrning i praktiken

Införande, mottaglighet och lokal omsättning av den nya kunskapsstyrningen

2022 | Årsskrift 2022

Årsskrift 2022

2022 | LHC REPORT NR 3

Kunskap (s)om styrmedel

Organisationsteoretisk genomlysning av nationellt system för kunskapsstyrning

2022 | Working Paper HHS/LHC

Assessing Whether Mission-Driven Innovation Makes a Difference: Mission Impossible?

Pre-study report commissioned by Vinnova

2022 | LHC Working Paper, nr 1

Tillsyn som stöttar transformation

Utvecklingsförslag för tillsyn av omställningen till god och nära vård

2022 | LHC report nr 2

Det rehabiliterande samhället

Förslag till en ny syn på cancerrehabilitering

2022 | LHC REPORT NR 1

Införande av nära vård

Råd och exempel

2021 | Årsskrift 2021

Årsskrift 2021

2021 | LHC POLICY BRIEF NR 1

Value-based healthcare in theory and practice

What have we learned? Lessons from the swedish experience