2022 | LHC report nr 2

Det rehabiliterande samhället

Förslag till en ny syn på cancerrehabilitering

  • Integrerad vård
  • Patientperspektiv

I denna rapport, framtagen av Mats Tyrstrup, Fatane Salehi och Majid Asgari, får vi ett genomarbetat och vidgat perspektiv på rehabilitering under och efter cancersjukdom. Genom att arbeta gränsöverskridande visar de hur en mer precisionsinriktad rehabilitering kan stärka personer i resan tillbaka till mesta möjliga hälsa och livskvalitet.

Utifrån systemteori, alltså hur olika delar hänger ihop genom relationer, argumenterar författarna för att det patologiska och medicinska perspektivet behöver kompletteras av ett salutogent och hälsofrämjande, där patientens perspektiv vägleder sökandet efter lämpliga insatser.
Handfasta råd för professionella som möter personer i rehabilitering varvas med systemiskt tänkande om hur vi kan bygga om systemen för hälsa, vård och omsorg så att de inte bara inriktas på sjukvård utan vidgas till ett nytt angreppssätt för rehabilitering där hela samhället kan inkluderas.