Partnergruppen

LHC har ett partnernätverk med verksamma praktiker från ett 20-tal organisationer; myndigheter, beställarorganisationer, utförare, professionsförbund, patientföreningar, branschorgan och läkemedelsbolag. Det finns en uttalad ambition att partnergruppen ska vara heterogen och inkludera alla delar av sektorn.

Som partner har du möjlighet att delta i partnermöten, seminarier och andra aktiviteter.

Partnermöten hålls 4-6 gånger per år. Ett vanligt upplägg är att ett aktuellt tema introduceras – ofta av en inbjuden gäst – och mycket tid ges till diskussion av detta. Ambitionen med partnermötena är att bygga upp en sammanhållen grupp och skapa ett öppet och familjärt diskussionsklimat där även svåra frågor kan hanteras öppet.

Som partner kan du även bidra genom att föreslå och driva områden och frågor som behöver lyftas upp till diskussion eller mer ingående analys inom ramen för en LHC-studie. Har du en idé om framtidens vård och omsorg som du vill diskutera med andra? Hör av dig till oss!

Anmäl intresse

 

Kommande partnermöten:
https://leadinghealthcare.se/kalender/