Om LHC

Leading Health Care (LHC) är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om framtidens hälso- och sjukvård.

LHC ska främja forskning och kunskapsutveckling som är relevant för organisering, styrning och ledning av verksamheter inom hälsa, vård och omsorg, samt sprida information om detta. LHC arbetar dels med ett brett akademiskt nätverk, dels med ett partnernätverk som för närvarande består av ca 30 organisationer från olika delar av sektorn. Sedan 2009 är LHC en oberoende och icke vinstdrivande stiftelse. Vi finansieras huvudsakligen genom vår uppdragsforskning samt årliga bidrag från partnerorganisationerna.

Vision – så ska lhc vara

Pedagogisk. Vi förklarar det komplexa och visar hur forskning kan tillämpas i praktiken.

Pålitlig. En neutral aktör som inte företräder någon särskild, utan verkar som arena där olika intressen kan mötas.

Påläst. En akademisk tankesmedja, grundad i forskningen, insatt i vardagen.

Öppen. Vi bjuder in olika typer av partners och välkomnar olika perspektiv. Våra publikationer görs tillgängliga gratis för allmän åtkomst.

Relevant. Allt LHC gör ska i slutändan komma patienter och brukare till godo.

Fokusområden

LHC:s intresse finns i skärningsytorna mellan frågor som berör policy, ledning och innovation i hälso- och sjukvården och omsorgen. Det innebär att vi rör oss mellan flera systemnivåer. Vi intresserar oss särskilt för hur olika aktörer och intressen påverkar och samverkar med varandra i olika lokala sammanhang.