Akademiskt nätverk

LHC arbetar med ett nätverk av forskare både inom och utanför Sverige. Vi grundades av IFL vid Handelshögskolan och har därmed en naturlig koppling till företagsekonomisk forskning, men involverar numera forskare från många olika lärosäten och med många olika inriktningar.

Forskarna i Leading Health Cares nätverk representerar en stor bredd i infallsvinklar på hälso- och sjukvården – från makro till mikro, från organisering av produktion till styrning med kunskap, från teamarbete till inter-organisatorisk styrning och ledning. Vi knyter fortlöpande nya personer till oss genom projekt och fokusgrupper.

Forskaren har alltid en akademisk hemvist utanför LHC, men är anknuten till LHC genom medverkan vid seminarier, bidrag till skrifter, olika former av projektsamarbete och genom att delta i den ständigt pågående diskussionen som bedrivs på området.

Vi har ett kontinuerligt behov att fylla på vår resursbas av forskare som har kunskap och analyskapacitet i aktuella frågor kring vårdens ledning, styrning och organisering. Om du är intresserad av att bidra till vårdutveckling i praktiken, hör av dig till oss!

Anmäl intresse

Medlemmar

Johan Alvehus, universitetslektor
Lunds Universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Mer info om Johan Alvehus

Thomas Andersson, bitr. professor
Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande
Mer info om Thomas Andersson

Anders Anell, professor
Lunds Universitet, Ekonomihögskolan, Institutet för Ekonomisk Forskning
Mer info om Anders Anell

Mattias Axelsson, ekonomie doktor
Handelshögskolan i Stockholm, Innovation och Operations Management
Mer info om Mattias Axelsson

Maria Blomgren, professor
Uppsala Universitet, Företagsekonomiska Institutionen
Mer info om Maria Blomgren

Anna Brattström, postdoc
Lunds Universitet, Institutet för Ekonomisk Forskning
Mer info om Anna Brattström

Mandar Dabhilkar, docent
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
Mer info om Mandar Dabhilkar

Mats Engwall, professor
Kungliga Tekniska högskolan, Industriell Ekonomi och Organisation
Mer info om Mats Engwall

Ulf Essler, forskningsledare
Innovationsinstitutet
Mer info om Ulf Essler

Karin Fernler, ekonomie doktor
Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för företagande och ledning
Mer info om Karin Fernler

Ulf Gerdtham, professor
Lunds Universitet, Nationalekonomiska Institutionen och Institutionen för kliniska vetenskaper
Mer info om Ulf Gerdtham

Claes-Fredrik Helgesson, professor
Linköpings Universitet, Tema Teknik och social förändring
Mer info om CF Helgesson

Linus Johansson Krafve, doktorand
Linköping University, Tema Teknik och social förändring
Mer info om Linus Johansson Krafve

Hans Kjellberg, professor
Handelshögskolan i Stockholm, Marknadsföring, distributionsekonomi och industriell dynamik
Mer info om Hans Kjellberg

Kalle Kraus, docent
Handelshögskolan i Stockholm, Redovisning och finansiering
Mer info om Kalle Kraus

Ida Larsson, doktorand
Uppsala Universitet, Företagsekonomiska Institutionen
Mer info om Ida Larsson

Francis Lee, filosofie doktor
Linköpings Universitet, Tema Teknik och social förändring
Mer info om Francis Lee

Charlotta Levay, docent
Lunds Universitet, Företagsekonomiska Institutionen
Mer info om Charlotta Levay

Lars-Åke Levin, professor
Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Institutionen för medicin och hälsa
Mer info om Lars-Åke Levin

Johnny Lind, professor
Handelshögskolan i Stockholm, Redovisning och finansiering
Mer info om Johnny Lind

Cecilia Lindholm, universitetslektor
Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
Mer info om Cecilia Lindholm

Ulf Lockowandt, docent
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer info om Ulf Lockowandt

Ateev Mehrotra, associate professor
Harvard Medical School, Department of Health Care Policy
Mer info om Ateev Mehrotra

Andrea Mennicken, associate professor
London School of Economics and Political Science, Department of Accounting
Mer info om Andrea Mennicken

Thomas Müllern, professor, ekonomie doktor
Jönköpings universitet
Mer info om Thomas Müllern


Magnus Mähring, professor

Handelshögskolan i Stockholm, Information Management
Mer info om Magnus Mähring

Anders Persson, professor
Linköpings Universitet, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV)
Mer info om Anders Persson

Anders Richtnér, docent
Handelshögskolan i Stockholm, Innovation och Operations Management
Mer info om Anders Richtnér

Sara Riggare, doktorand
Karolinska Institutet, Centrum för Hälsoinformatik
Mer info om Sara Riggare

Björn Rombach, prefekt
Förvaltningshögskolan i Göteborg
Mer info om Björn Rombach

Morten Sager, universitetslektor
Göteborgs Universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mer info om Morten Sager

Ebba Sjögren, docent
Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för redovisning och finansiering
Mer info om Ebba Sjögren

Iwona Sobis, docent
Göteborgs Universitet, Förvaltningshögskolan
Mer info om Iwona Sobis

Lars Strannegård, professor, rektor
Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för företagande och ledning
Mer info om Lars Strannegård

Anna Svarts, doktorand
Kungliga Tekniska högskolan, Industriell Ekonomi och Organisation
Mer info om Anna Svarts

Per Åhblom, doktorand
Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för redovisning och finansiering
Mer info om Per Åhblom

Pär Åhlström, professor
Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för företagande och ledning
Mer info om Pär Åhlström

Teun Zuident-Jerak, universitetslektor
Linköpings Universitet, Tema Teknik och social förändring
Mer info om Teun Zuident-Jerak

Nurgül Özbek
Handelshögskolan i Stockholm, Centre for Market Studies
Mer info om Nurgül Özbek