Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2020 | LHC REPORT NR 1

System för cervixcancerscreening

Nuläge och utvecklingspotential

2020 | SKR

Nära vård

Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter

2020 | Spetspatienter

Spetspatienter

En ny resurs för systemförbättring

2019 | Årsskrift 2019

Årsskrift 2019

LHC REPORT NR 3, 2019

Moderna Policies

Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt

2019 | Stockholm School of Governance

Stockholm School of Governance

Vinnovafinansierad förstudie

LHC report nr 2, 2019

Värdebaserad vård

En organisationsteoretisk genomlysning av innehåll, ändamålsenlighet och lärdomar för framtiden

LHC report nr 1 2019

Operationsrådets verksamhet i Region Örebro Län

En formativ utvärdering

2018 | Årsskrift 2018

Årsskrift 2018

LHC Working Paper 2019-01-31

Moderna Policies

Observationer från policygrupperna Samhällskontraktet och Policyprocessen som grund för det fortsatta arbetet inom Moderna Policies