2022 | LHC REPORT NR 3

Kunskap (s)om styrmedel

Organisationsteoretisk genomlysning av nationellt system för kunskapsstyrning

  • Ledning och organisering
  • Policy och styrning

Kunskapsstyrningen är ett av de stora utvecklingsområdena inom hälso- och sjukvården just nu, framför allt genom det arbete som görs inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning. Idén är att använda systematiserad kunskap och riktlinjeproduktion som lösning på olika slags problem. Men vad är kunskap i detta sammanhang, hur fungerar styrningen och var i systemet kan man påverka?

Stiftelsen Leading Health Care fick 2021 i uppdrag av hälso- och sjukvårdsavdelningen vid SKR att undersöka kunskapsstyrningens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystemet. Rapporten presenterar en teoretiskt grundad analys kring kunskapsstyrningens innehåll, logik och potentiella effekter.  Ett särskilt fokus har varit hur kunskapsstyrningen fungerar i relation till förändringstryck, samt hur den i sig bidrar till förändring. Fallstudier av kunskapsstyrningens roll i hanteringen av Coronapandemin samt i mer långsiktiga utvecklingsprocesser som omställningen mot nära vård ingår i detta. Det övergripande syftet har varit att utifrån en sammantagen analys komma med framåtsyftande utvecklingsförslag.