Arena Tillsammans

Tillsammans skapar vi en ny arena för välfärdspolitisk dialog. Med tyngdpunkten i hälsa, vård och omsorg bjuder vi in till Almedalen Classic 2022.

Öppna samtal, högt i tak och rika möjligheter till värdefulla möten. Och lite skoj. Tillsammans!

Tvärgående dagsteman:

Måndag 4 juli
Nära
Detta är inte ytterligare en förmiddag om Nära Vård-projekt. Det är en dag om vad som händer när vården och omsorgen allt mer försöker fokusera på varje individ och den specifika situationen som råder. Personcentrering, precisionsmedicin, nya leveransformer – listan är lång just nu. Men vad betyder begreppen tillsammans? Hela systemet påverkas av att fokus skiftas från standardiserad produktion till att tillgodose individuella behov.

Tisdag 5 juli
Tidig
Hälsofrämjande – att stärka det friska. Tidigare upptäckt av risktillstånd som kan förebyggas eller fördröjas. Snabbare behandling och aktiv sekundärprevention. Vem gör vad i detta nya landskap? Och hur blir forskning – som ju är väldigt tidig – till utveckling på golvet?

Onsdag 6 juli
Olik
Jämlik vård för alla invånare innebär att alla patienter erbjuds olika vård – hur får vi en vård som är nydanande och likvärdig när den anpassas till var och ens behov? Hur får vi ut kunskap och utvecklar kompetens? Vilka är konsekvenserna av en ojämn fördelning av dessa?

Torsdag 7 juli
Mellan
Att falla mellan stolarna är närmast ett mantra. Givet att vi vill ha en nära och anpassad vård, med tidiga insatser som helst förebygger och en olik vård som är jämlik frågar vi oss hur vi får ihop det. Organisatoriska mellanrum är exempelvis glapp i patientresan, mellan vårdens olika delar, mellan politik och verksamhet, och mellan godkännande och användning av nya läkemedel, hjälpmedel och medicinsk teknik. Hur kan vi koppla samman de olika delarna till en vård- och omsorgshelhet för individen? Hjälper det att lägga alla aktiviteter i samma ruta (exempelvis inom staten)?

Arena Tillsammans anordnas av LHC med Swedish Medtech och LIF som huvudpartners. Programmet är öppet för deltagande från andra.

Kontakta gärna hans.winberg@leadinghealthcare.se om möjligheter till medverkan!