Arena Tillsammans

Arena Tillsammans är en ny arena för tvärgående dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg i Almedalen 2022.

Tillsammans skapar vi en ny arena för välfärdspolitisk dialog. Med tyngdpunkten i öppna och perspektivskapande samtal bjuder vi in till Almedalen Classic 2022.

Plats för samtliga evenemang:
Volare Vinbar, Strandgatan 20

 

Måndag 4 juli
08:00 – 09:00

”Heta panelen”

Vad vill politikerna (S & M) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet de närmsta fyra åren? Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. Heta panelen” gästas idag av företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna. De får ställa frågor till experter från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller får besvara dem.

Medverkande:
Anders Blanck
, vd, Lif, Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot (M), Riksdagen, Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care, Lena Svendsen, ICT project manager, Swedish Medtech, Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer, Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot (S), Riksdagen , Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech

Almedalsprogrammet

 

Måndag 4 juli
09:00 – 10:55

TEMADAG NÄRA

Vad innebär nära i framtidens hälso- och sjukvård?

Många aktuella reformer riktas in på att ställa om vården till att komma närmare individen. Men vad innebär nära vård för insatser på sjukhus, inom primärvården och i hemmet? Vår temadag NÄRA reder ut perspektiven.

9.00-9.25 Inledning: Nära vad? Omställning i vård på plats och på distans

9.30-10.10 Nya arbetssätt och roller när egenmonitorering införs brett. Vilka krav ställer de nya möjligheterna på patienter och professioner?

10.15-10.55 Nära vård – från projekt till systemförändring. Vad behöver vi göra för att det ska bli omställning på riktigt?

 

Medverkande:
Anette Falkenroth, CEO, Falkenroth organisation och ledarskap AB, Anna Krohwinkel, forskningschef, Stiftelsen Leading Health Care, Fredrik Koffner, co-founder & coo, Cuviva, Johnie Berntsson, senior customer success manager, Platform24, Jon Rognes, forskningsledare, Stiftelsen Leading Health Care, Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, SSDF, Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära Vård, Sveriges Kommuner och Regioner, Mia Frisk, KD, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköping


Moderatorer
Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care
Lena Svendsen, ICT project manager, Swedish Medtech

Almedalsprogrammet

 


Tisdag 5 juli

08:00 – 09:00

”Heta panelen”

Vad vill politikerna (V & L) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet de närmsta fyra åren? Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. Heta panelen” gästas idag av företrädare för Vänsterpartiet och Liberalerna. De får ställa frågor till experter från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller får besvara dem.

Medverkande:
Anders Blanck, vd, Lif, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech, Hans Winberg, Generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care,  Karin Rågsjö, Riksdagsledamot (V), Riksdagen, Kristina Niemi, kanslichef, Neuro, Lina Nordquist, Riksdagsledamot (L), Riksdagen, Maria Fagerquist, sakkunnig policy, Lif

Almedalsprogrammet

 

Tisdag 5 juli
09:00 – 10:55

TEMADAG TIDIG

Vad innebär tidigt i framtidens hälso- och sjukvård?

Medicinska framsteg möjliggör att sätta in insatser allt tidigare för upptäckt och behandling av sjukdomar. Men vad innebär tidig tillgång inom exempelvis precisionsmedicin, screening och kliniska prövningar? Vår temadag TIDIG reder ut perspektiven.

Programpunkter:
9.00-9.25 Inledning: Hur tidigt är lagom? Från onödiga till avgörande insatser i förebyggande, upptäckt och behandling.
9.30-10.10 Allt du velat veta – men aldrig vågat fråga… om precisionshälsa. Möt experter inom precisionshälsa och ställ frågor du undrar över.
10.15-10.55 Förebyggande insatser – hur kan läkemedel och medtech bidra till ökad tillgänglighet och prevention?

Medverkande:
Anna Krohwinkel, forskningschef, Stiftelsen Leading Health Care, Anna Martling, dekan, professor & överläkare, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, Frida Lundmark, sakkunnig policy, Lif, Gunilla Gunnarsson, särskild utredare, Tillgänglighetsdelegationen, Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care,  Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Maaike Janssen, engagement manager, IQVIA, Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer, Maria Fagerqvist, sakkunnig policy, Lif, Tobias Alfven, barnläkare, ordförande, Södersjukhuset, Svenska läkarsällskapet, Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech

Moderatorer:
Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care & Maria Fagerqvist, sakkunnig policy, Lif

Almedalsprogrammet

 

Onsdag 6 juli
08:00 – 09:00

”Heta panelen”

Vad vill politikerna (KD & C) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet de närmsta fyra åren? Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. Heta panelen” gästas idag av företrädare för Centerpartiet och Kristdemokraterna. De får ställa frågor till experter från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller får besvara dem.

Medverkande:
Acko Ankarberg Johansson
, riksdagsledamot (KD), Riksdagen, Anders Blanck, vd, Lif, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech, Christina Lorne, talesperson, Centerpartiet, Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care, Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, SSDF

Almedalsprogrammet)

 

Onsdag 6 juli
09:00 – 10:55

TEMADAG olik

Hur hanteras olikhet i framtidens hälso- och sjukvård? 
Jämlik vård är en målsättning för många reformer inom vårdområdet, samtidigt som behovet av individanpassning alltmer betonas. Men vad innebär olikhet och variation för hur vården kan utformas, bedrivas och styras? Vår temadag OLIK reder ut perspektiven.

Programpunkter:
9.00-9.25 Inledning: När är olikhet rättvist? Om standardisering och individualisering i vård och omsorg
9.30-10.10 Personcentrerade lösningar och jämlik vård. Hur arbetar vi rättvist utifrån patientens behov?
10.15-10.55 Data, kunskap och evidens i styrningen. Vilka underlag behövs för att fatta bra beslut?

Medverkande:
Anna Krohwinkel, forskningschef, Stiftelsen Leading Health Care, Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech, Anne-Lie Öberg, senior government affairs manager | Nordic Countries, Medtronic,  Dag Larsson, senior sakkunnig policy, Lif, Jesper Petersson, chef för forskning och utveckling, Region Skåne, Jon Rognes, forskningsledare, Stiftelsen Leading Health Care, Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuro, Martin Engström, hsd, Region Halland

Moderatorer
Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care
Kent Björkqvist, pressansvarig, Life-time

Almedalsprogrammet


Torsdag 7 juli
08:00 – 09:00

”Heta panelen”

Vad vill politikerna (MP & SD) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet de närmsta fyra åren? Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor. Heta panelen” gästas idag av företrädare för Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. De får ställa frågor till experter från organisationsforskning, läkemedelsbranschen, medtech och patientorganisationer, som utifrån sina roller får besvara dem.

Medverkande:
Anders Blanck, vd, Lif, Anders Åkesson, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech, Linda Lindberg, riksdagsledamot (SD), Riksdagen, Margareta Fransson, riksdagsledamot (MP), Riksdagen, Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care

Almedalsprogrammet

 

Torsdag 7 juli
09:00 – 10:55

TEMADAG mellan

Hur hanteras mellanrum i framtidens hälso- och sjukvård?

I debatten lyfts allt mer att hälso- och sjukvården måste ställas om på systemnivå. Samtidigt kvarstår problem med fragmentisering och särlösningar. Hur ska mellanrum hanteras i verksamheter och policyskapande?


Programpunkter:

9.00-9.25 Inledning: Gränsöverskridande hälsosystem – hur får vi en helhet av delarna?
9.30-10.30 Hur samverkar vi över gränser vid en kris? Lärdomar från pandemin.


Medverkande:
Anders Blanck
, vd, Lif, Anders Åkesson, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech, Emma Spak, sektionschef, avd för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner, Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care

Moderator:
Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care

Almedalsprogrammet

 

Kontakta gärna hans.winberg@leadinghealthcare.se om möjligheter till medverkan!