Ledning och styrelse

LHC har en namnkunnig styrelse med fast förankring i akademin. Oss som är fast anställda på kansliet hittar du här.

björn rombach

Professor i förvaltningsekonomi, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet

 

 

emma henriksson

Tidigare riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet och 2e vice ordförande i KD

Skandionkliniken, fria pressbilder: Jörgen Striem, förbundsdirektör.
Foto : STAFFAN CLAESSON 20191021

Jörgen striem

Läkare och systemvetare, förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, fd sjukvårdsdirektör i Sörmland


 

 

 

 

 

 

Anders åkesson

Företagare och konsult, fd sjukvårdspolitisk talesperson för MP och sjukvårdsregionråd i Skåne

Hans Winberg

Generalsekreterare, Ek lic

Stiftelsen Leading Health Care

 

ANNA KROHWINKEL

Forskningschef, Ek Dr
Biträdande generalsekreterare

Stiftelsen Leading Health Care