Ledning och styrelse

LHC har en namnkunnig styrelse med fast förankring i akademin. Oss som är fast anställda på kansliet hittar du här.

Hans Winberg

Generalsekreterare

Stiftelsen Leading Health Care

 

ANNA KROHWINKEL

Forskningschef, biträdande generalsekreterare

Stiftelsen Leading Health Care

ANDERS BLANCK

Senior Advisor, fd VD Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Jörgen striem

Läkare och systemvetare, förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, fd sjukvårdsdirektör i Sörmland


EMMA SPAK

Med Dr, länsråd i Värmland, fd enhetschef för sjukvård på SKR