2022 | LHC REPORT NR 1

Införande av nära vård

Råd och exempel

  • Ledning och organisering
  • Nära vård

LHC har haft i uppdrag från Sveriges kommuner och regioner (SKR) att följa utvecklingen mot nära vård. Hösten 2020 kom första rapporten som handlar om hur man mäter och följer upp nya gränsöverskridande aktiviteter (LHC/SKR 2020). Den andra rapporten fokuserar på hur nära vård kan utvärderas (LHC Report 2021 nr 1). Detta är den tredje rapporten där vi summerar insikter från vårt arbete med regionala satsningar på nära vård.

Vi börjar med att kortfattat ställa samman kunskap om vad nära vård är. Vad vet vi och hur ser det ut idag? Varför är det viktigt? Hur kan vi förstå vad vi kan uppnå för olika grupper, och vilka utmaningar finns?Därefter berättar vi om arbetet med nära vård i en region, Västerbotten, där också kommunerna är med. Vi beskriver hur erfarenheter därifrån kan bidra med kunskap och insikter kring införande och påverkan på andra.

Till sist har vi samlat några råd och insikter för alla som arbetar med nära vård eller andra liknande satsningar. Vi lyfter fram fyra områden man inte får missa om det skall bli ett hållbart och lyckat resultat.