LHC Report 2023:1

Kunskapsstyrning i praktiken

Införande, mottaglighet och lokal omsättning av den nya kunskapsstyrningen

  • Policy och styrning
  • Vårdprocesser

Det här är den andra delrapporten från LHC om Nationellt system för kunskapsstyrning.

Den första delrapporten (LHC Report 2022:3) tittade vi på systemets uppbyggnad. I den här delrapporten fördjupar vi analysen kring de förutsättningar under vilka kunskap tillämpas, eller omsätts i praktik. Vi tittar på hur man organiserar sig lokalt för att underlätta för vårdprofessionella att använda kunskapsstöd, och hur kunskapsstyrningen kommer in i kontinuerligt förbättringsarbete. Implementering, mottagande och tillämpning är områden där aktörer inom Nationellt system för kunskapsstyrning själva efterfrågar bättre underlag. Det är också områden som är centrala att undersöka för att fastställa vilka styrande effekter kunskapsstyrningen i praktiken har, och hur ansvaret för att utveckla systemet bör fördelas på olika nivåer framöver.