Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2021 | LHC report nr 2

Policynivåns blinda fläck

Om bemötandet av unga med krångliga beteenden

2021 | LHC REPORT NR 1

Lärdomar från utvärdering av Nära Vård

En utvärderardialog kring praktiska problem och lösningar

2020 | LHC report 3

Om en Omställning

Rapport från ett följeforskningsuppdrag om hälso- och sjukvårdsutveckling i Västra Götalandsregionen

2020 | LHC report nr 2

Att stödja systeminnovation

Förstudie av systemperspektivet i utlysningar inom Swelife och Medtech4Health

2020 | Årsskrift 2020

Årsskrift 2020

2020 | LHC REPORT NR 1

System för cervixcancerscreening

Nuläge och utvecklingspotential

2020 | SKR

Nära vård

Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter

2020 | Spetspatienter

Spetspatienter

En ny resurs för systemförbättring

2019 | Årsskrift 2019

Årsskrift 2019

LHC REPORT NR 3, 2019

Moderna Policies

Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt