2021 | LHC report nr 2

Policynivåns blinda fläck

Om bemötandet av unga med krångliga beteenden

  • Ledning och organisering
  • Nära vård
  • Patientperspektiv

Den här rapporten handlar om hur skolan och socialtjänsten bemöter barn och unga med så kallade krångliga beteenden och psykisk ohälsa. Mer specifikt handlar den om hur aktiviteter och insatser organisatoriskt vävs samman för att lösa komplexa problem i utsatta och individuella situationer.

Författarna konstaterar att den väv av struktur och generaliserad ordning vi idag är fixerade vid aldrig kan svara upp mot behovet av att skräddarsy de relationer som behövs mellan alla inblandade aktörer. I dagens policyperspektiv, där det mer handlar om regler och riktlinjer än politisk inriktning och vilja, konstaterar de att en stor del av det mellanmänskliga organiserandet är en blind fläck. Resonemangen som förs är lika giltiga för multisjuka patienter som skrädderiet för att åstadkomma en personcentrerad nära vård.