2020 | SKR

Nära vård

Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter

  • Innovation och utveckling
  • Ledning och organisering
  • Metodutveckling
  • Nära vård

Nära vård-satsningar är ofta gränsöverskridande i den mån att de sträcker sig över etablerade organisatoriska och budgetmässiga silos. Att kunna mäta ändamålsenlighet, det vill säga om rätt insatser görs för rätt målgrupp, är ett utvärderingsområde i behov av metodutveckling. I den här rapporten, som LHC tagit fram i samverkan med SKR, presenteras ett ramverk som vägledning till hur dessa beräkningar kan göras utifrån lokala satsningar på nära vård.

 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-827-2.pdf