2020 | LHC report nr 2

Att stödja systeminnovation

Förstudie av systemperspektivet i utlysningar inom Swelife och Medtech4Health

  • Innovation och utveckling

Hur kan innovationssatsningar leda till genomförande och spridning av nya produkter och arbetssätt? Detta verkar vara en av de svåraste frågorna vi har att besvara inom life science-sektorn. Stiftelsen Leading Health Care har på uppdrag av Swelife och Medtech4Health, två av Vinnovas strategiska innovationsprogram, gjort en studie av utlysningar, uppföljning och försöken att bidra till en transformativ systemförändring.