2020 | LHC report 3

Om en Omställning

Rapport från ett följeforskningsuppdrag om hälso- och sjukvårdsutveckling i Västra Götalandsregionen

  • Innovation och utveckling
  • Ledning och organisering
  • Nära vård

Dramatiskt förändrade förutsättningar utmanar dagens hälso- och sjukvårdsstruktur alltmer. Dessa nya förutsättningar gäller för alla former av vård och omsorg. I denna slutrapport presenteras ett följeforskningsprojekt utfört i Västra Götalandsregionen (VGR) där vi följt genomförandet av strategin Omställningen av hälso- och sjukvården, ett ambitiöst projekt för att ta sig an denna utmaning. Rapporten är samförfattad av stiftelsen Leading Health Care (LHC) och Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers.

Rapporten synliggör de utmaningar som har uppstått och lärdomar som kan dras av arbetet i VGR i samband med Omställningen. Vi beskriver vikten av koordinering och uthållighet i tre dimensioner: i den vertikala styrningen, i den horisontella samordningen, samt över tiden. Sammantaget visar rapporten på nya sätt att rama in dessa problem vilket också leder oss till nya sätt att lösa dem på. Resonemangen är av relevans för alla om försöker ta sig an större förändringsarbeten för framtidens hälsa, vård och omsorg.