2020 | Spetspatienter

Spetspatienter

En ny resurs för systemförbättring

  • Innovation och utveckling
  • Kompetens och utbildning
  • Patientperspektiv