Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2019 | Stockholm School of Governance

Stockholm School of Governance

Vinnovafinansierad förstudie

LHC report nr 2, 2019

Värdebaserad vård

En organisationsteoretisk genomlysning av innehåll, ändamålsenlighet och lärdomar för framtiden

LHC report nr 1 2019

Operationsrådets verksamhet i Region Örebro Län

En formativ utvärdering

2018 | Årsskrift 2018

Årsskrift 2018

LHC Working Paper 2019-01-31

Moderna Policies

Observationer från policygrupperna Samhällskontraktet och Policyprocessen som grund för det fortsatta arbetet inom Moderna Policies

Dagens Patient, Vinnova, Karolinska institutet 2018

Spetspatienter

En ny resurs för hälsa

Västerbottens läns landsting 2018

Initiativ för värdeskapande innovation i partnerskap

En plan för långsiktig systemtransformation i svenska hälsosektorn

Västerbottens läns landsting 2018

Värdeskapande innovation i partnerskap

En hindersammanställning gällande innovationsmottaglighet och förutsättningar för värdeskapande partnerskap i hälso- och sjukvården

LHC report nr 3, 2018

Implementering och mottaglighet av personcentrerad vård

Fyra fallstudier

2018 | LHC report nr 2, 2018

Bröstcancerprocessen, bröstcentrum och RCC

En studie av processorientering, organisationsförändring, mottaglighet och roller