2018 | LHC report nr 2, 2018

Bröstcancerprocessen, bröstcentrum och RCC

En studie av processorientering, organisationsförändring, mottaglighet och roller

  • Ledning och organisering
  • Vårdprocesser

Leading Health Care fick under 2015 i uppdrag av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland att följa etablerande av tre separata bröstcancercentrum i Stockholmsområdet. Arbetet med standardiserade vårdförlopp har varit centralt för RCC i samverkan även på nationellt plan. Syftet är att skapa mer integrerade processer runt patienter som drabbas av bröstcancer, en av våra vanligast förekommande cancerformer.

Leading Health Care har i detta projekt studerat de viktigaste upplevda faktorerna som påverkar införandet av nya arbetssätt i dag. Ett viktigt moment har varit att identifiera hinder för mottaglighet, och även belysa sätt att hantera dessa hinder som framkommit i de olika organisationerna.