Västerbottens läns landsting 2018

Värdeskapande innovation i partnerskap

En hindersammanställning gällande innovationsmottaglighet och förutsättningar för värdeskapande partnerskap i hälso- och sjukvården

  • Innovation och utveckling

LHC har varit med och bidragit till en förstudie, tillsammans med Västerbottens läns landsting, om värdeskapande innovation i partnerskap. Rapporten handlar om hur svensk hälso- och sjukvård kan möta komplexa utmaningar med hjälp av samverkan – och vilka hinder som står i vägen för detta.

Förstudien är en del av ett initiativ som Västerbotten har drivit för att identifiera systemhinder för värdeskapande innovation i partnerskap inom svensk hälso- och sjukvård, samt föreslå hur dessa hinder kan adresseras för att främja samarbete mellan aktörer inom offentlig sektor samt näringsliv, akademi och civilsamhället. Detta arbete har samlat och byggt vidare på den fleråriga praktiska erfarenhet som Västerbottens läns landsting har med värdeskapande innovation i partnerskap, kompletterat med nationella perspektiv från nyckelaktörer inom life science-sektorn, samt med utgångspunkt i aktuell systemforskning. Förstudien resulterade i en rapport som VLL presenterade i Almedalen i år: Initiativ för värdeskapande innovation i partnerskap – en plan för långsiktig systemtransformation i svensk hälsosektor.