Dagens Patient, Vinnova, Karolinska institutet 2018

Spetspatienter

En ny resurs för hälsa

  • Innovation och utveckling
  • Kompetens och utbildning
  • Patientperspektiv
  • Samlingsvolym

Ordet spetspatient kom till som ett försök att återta ordet patient och vända det till något positivt. Spetspatient utsågs till ett av Språkrådets nyord 2017 och i denna rapport kan du läsa mer om hur begreppet kom till. Rapporten är författad av medverkande i projektet ”Spetspatienter–
en ny resurs för hälsa”, som har stöd från Vinnova. Bland projektparterna finns patienter och patientorganisationer, vårdgivare och hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskare samt företag och tillsammans vill vi utveckla en ny typ av patientdelaktighet. Vi ser att om vi bättre kan
använda kunskapen, engagemanget och viljan som finns hos spetspatienterna så kan hälso- och sjukvården bli bättre för alla patienter.

Anna Krohwinkel, LHC är redaktör och har även författat ett kapitel om patientens ställning historiskt: kapitel 1