LHC REPORT NR 3, 2019

Moderna Policies

Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt

  • Data och IT
  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Kompetens och utbildning
  • Policy och styrning
  • Samlingsvolym

Moderna Policies är Leading Health Cares kunskapsutvecklingsprojekt för framtidens hälsa, vård och omsorg. Särskilt sammansatta arbetsgrupper (policygrupper) identifierar och problematiserar utvalda frågeställningar kring transformationen av dagens hälso- och sjukvårdssystem under ledning av forskare från olika samhällsvetenskapliga inriktningar. Deltagarna i grupperna är nyckelpersoner från de organisationer som är partners till Leading Health Care. Målgruppen är primärt beslutsfattare på nationell samt regional och kommunal nivå. Arbetet syftar till att ge bättre underlag för mer moderna policies, samt att klargöra vad som hör hemma på politisk, strategisk och operativ nivå.

Detta är projektets första rapportbok, som presenterades vid vårt jubileumssymposium den 9 december 2019.