2014 | Delrapport 3 i Uppdrag: Välfärd!

Vilken ojämlikhet är mest rättvis?

Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Policy och styrning
  • Uppdrag: Välfärd!

Författare: Anders Anell

Det ställs allt högre krav på patientinflytande i hälsa- och sjukvården. Även om patientinflytande kan bidra till förbättrad hälsa och lägre kostnader kan det finnas en motsättning mellan enskilda patienters och brukares önskemål om viss behandling och mer prioriterade behov. En lösning som redan används inom vissa vårdområden i en del landsting är egenavgifter där patienter och brukare får betala merkostnaden för den vård de vill ha men som prioriteras bort av huvudmännen. En viktig fråga är om denna lösning motsvarar kraven på jämlikhet och rättvisa i vården?

I rapporten konstateras att oavsett hur de samtidiga kraven på patientinflytande och prioriteringar hanteras, leder det till ojämlikheter. Att införa egenavgifter innebär att individers betalningsvilja i högre grad blir styrande. Ökat patientinflytande som inte kombineras med egenavgifter för de behandlingar som huvudmännen prioriterar bort ger sannolikt upphov till brister i informationen till patienter. I båda fallen behöver avvägningar göras och den relevanta frågan för framtida diskussioner är därför vilken ojämlikhet som är mest rättvis – eller minst orättvis.