2015 | Slutrapport från Uppdrag: Välfärd!

Välfärden är värd en bättre debatt

Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras

  • Innovation och utveckling
  • Ledning och organisering
  • Policy och styrning
  • Uppdrag: Välfärd!

Författare:
Maria Adenfelt (Entreprenörskapsforum), Andreas Bergström (Fores), Anna Krohwinkel (LHC) & Hans Winberg (LHC)

Slutrapport från Uppdrag: Välfärd!, ett gemensamt projekt mellan tankesmedjorna Entreprenörskapsforum. Fores och Leading Health Care kring hur vi ska vi utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster.

En övergripande slutsats är att det i varje välfärdssystem finns svårlösta inbyggda dilemman. I rapporten presenteras sex stycken:

1. Central kontra lokal styrning
2. Storskaliga kontra småskaliga verksamheter
3. Jämlikhet kontra individualisering av tjänsteutbudet
4. Generella recept kontra utrymme för lokal innovation
5. Regelstyrning kontra professionellt omdöme
6. Informationens kvantitet kontra kvalitet

Den rätta balansen i varje dilemma är beroende av lokala förutsättningar, och kan aldrig vara stabil i längden. Varje uppsättning regelverk kommer att leda till oförutsedda effekter. Därför är det viktigt att alla inblandade är medvetna om de inbyggda konflikterna, att de inte undviks utan snarare balanseras samt att det finns en beredskap att ständigt justera systemen utifrån de brister som uppstår.

Se även de övriga delrapporterna inom projektet som publicerades under 2013-14 (länk till Fores hemsida).