Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2021 | LHC POLICY BRIEF NR 1

Value-based healthcare in theory and practice

What have we learned? Lessons from the swedish experience

2021 | LHC report nr 2

Policynivåns blinda fläck

Om bemötandet av unga med krångliga beteenden

2020 | SKR

Nära vård

Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter

LHC report nr 2, 2019

Värdebaserad vård

En organisationsteoretisk genomlysning av innehåll, ändamålsenlighet och lärdomar för framtiden

LHC report nr 1 2019

Operationsrådets verksamhet i Region Örebro Län

En formativ utvärdering

2018 | LHC report nr 2, 2018

Bröstcancerprocessen, bröstcentrum och RCC

En studie av processorientering, organisationsförändring, mottaglighet och roller

2017 Institutet för Framtidsstudier

Framtidens styrning och organisering

Systemutmaningar för att realisera digitaliseringens potential i vård och omsorg

2016 | LHC REPORT NR 3, 2017

Närvård i västra Sörmland

En berättelse om roller, relationer och avstånd

2017 | 2017 LHC Report nr 2, 2017

Ekonomi för förändring

Ersättningsmodeller för innovation - en vägledning

2017 | LHC Report nr 1, 2017

Från flytt till förändring

En studie av verksamhetsutveckling i Region Skåne