Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2020 | LHC report 3

Om en Omställning

Rapport från ett följeforskningsuppdrag om hälso- och sjukvårdsutveckling i Västra Götalandsregionen

2020 | LHC report nr 2

Att stödja systeminnovation

Förstudie av systemperspektivet i utlysningar inom Swelife och Medtech4Health

2020 | SKR

Nära vård

Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter

2020 | Spetspatienter

Spetspatienter

En ny resurs för systemförbättring

Dagens Patient, Vinnova, Karolinska institutet 2018

Spetspatienter

En ny resurs för hälsa

Västerbottens läns landsting 2018

Initiativ för värdeskapande innovation i partnerskap

En plan för långsiktig systemtransformation i svenska hälsosektorn

Västerbottens läns landsting 2018

Värdeskapande innovation i partnerskap

En hindersammanställning gällande innovationsmottaglighet och förutsättningar för värdeskapande partnerskap i hälso- och sjukvården

LHC report nr 3, 2018

Implementering och mottaglighet av personcentrerad vård

Fyra fallstudier

LHC REPORT NR 4, 2017

Digital granskning av patologi i nätverk

En kvalitativ studie av mottaglighet för nya samarbetsformer

2017 Institutet för Framtidsstudier

Framtidens styrning och organisering

Systemutmaningar för att realisera digitaliseringens potential i vård och omsorg