Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2021 | LHC report nr 2

Policynivåns blinda fläck

Om bemötandet av unga med krångliga beteenden

2020 | Spetspatienter

Spetspatienter

En ny resurs för systemförbättring

Dagens Patient, Vinnova, Karolinska institutet 2018

Spetspatienter

En ny resurs för hälsa

LHC report nr 3, 2018

Implementering och mottaglighet av personcentrerad vård

Fyra fallstudier