Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2022 | LHC report nr 2

Det rehabiliterande samhället

Förslag till en ny syn på cancerrehabilitering

2022 | LHC REPORT NR 1

Införande av nära vård

Råd och exempel