Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2020 | Spetspatienter

Spetspatienter

En ny resurs för systemförbättring

LHC REPORT NR 3, 2019

Moderna Policies

Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt

Dagens Patient, Vinnova, Karolinska institutet 2018

Spetspatienter

En ny resurs för hälsa