Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2021 | Årsskrift 2021

Årsskrift 2021

2021 | LHC POLICY BRIEF NR 1

Value-based healthcare in theory and practice

What have we learned? Lessons from the swedish experience

2021 | LHC report nr 2

Policynivåns blinda fläck

Om bemötandet av unga med krångliga beteenden

2021 | LHC REPORT NR 1

Lärdomar från utvärdering av Nära Vård

En utvärderardialog kring praktiska problem och lösningar