Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2009

Recept för klinisk forskning

Förutsättningar för innovation och framgång

2009

Heart Center Varde – Case

2009

Detta borde vårddebatten handla om

2009 | Leading Health Care - Organizing healthcare for greater value

Leading Health Care – Organizing healthcare for greater value