2009

Heart Center Varde – Case

  • In English
  • Internationellt
  • Ledning och organisering
  • Vårdprocesser

Heart Center Varde är ett undervisningscase om elektiv högspecialiserad vård.