2009

Detta borde vårddebatten handla om

  • Innovation och utveckling
  • Ledning och organisering
  • Policy och styrning
  • Samlingsvolym

Redaktörer: Claes-Fredrik Helgesson och Hans Winberg

Denna bok vill lyfta debattområden som kan utveckla vården som ett värdeskapande system. Författarna är samtliga aktiva forskare inom LHC:s akademiska nätverk. Boken var det första resultatet från den akademiska tankesmedjan Leading Health Care. Läs även uppföljaren Framtidens hälsa vård och omsorg: Detta kommer vårddebatten handla om (2015)!