2009

Recept för klinisk forskning

Förutsättningar för innovation och framgång

  • Innovation och utveckling
  • Policy och styrning

Författare: Ebba Sjögren

Rapport från LHC till Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen.