Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

2016 | LHC REPORT NR 3, 2017

Närvård i västra Sörmland

En berättelse om roller, relationer och avstånd

2016 | LHC Working Paper 2016-1

Målgruppsanpassad vård – ett analysramverk

(aka ”LHC-matrisen”)