2016 | LHC REPORT NR 3, 2017

Närvård i västra Sörmland

En berättelse om roller, relationer och avstånd

  • Integrerad vård
  • Ledning och organisering

Författare: Mats Tyrstrup och Ida Larsson