2013 | Delrapport 2 i Uppdrag: Välfärd!

Skolmarknaden

Nya vägar framåt

  • Uppdrag: Välfärd!

Författare: Fredrik Bergstöm och Emanuel Welander

I rapporten lyfts nya perspektiv på skolmarknaden som syftar till att ge förslag på hur den svenska valfrihetsmodellen kan förbättras.