2013 | Designledd innovation för aktivt åldrande

Framgångsrika projekt?

Förutsättningar och strategier för genomförande av designledd innovation i Stockholms stad

  • Innovation och utveckling

Som ett led i ett internationellt project kring utveckling av äldreomsorgen har Stockholms stad har låtit LHC, utifrån intervjuer och workshops med projektledare i Stockholms stad samt ett par ideella organisationer, analysera hur det kommer sig att vissa innovationer och utvecklingsinitiativ inom äldreomsorgen vinner gehör och andra inte. Vilka är de vanliga hindren? Varför blir vissa projekt framgångsrika, medan andra stannar av och en del fortsätter fast de kanske borde ha stoppats för länge sedan? Hur ser projektens beroende av olika typer av aktörer ut, hur är projekten kopplade till sin omvärld i form av organisatoriska, strukturella och politiska sammanhang och hur påverkas projekten av olika typer av intressen och styrsignaler från dessa aktörer och sammanhang?