Webbinarium: Ersättningssystem för innovation

I Sverige läggs årligen ca 9 miljarder av offentliga medel på innovationsområdet i vården. Samtidigt som ambitions- och aktivitetsnivån är hög kring innovation så har utredningar och delegationer slagit fast att något saknas i dagens vårdvardag. Glappet mellan de senaste medicinska och teknologiska landvinningarna och den kliniska vardagen tycks växa.

Den 5 april 2017 presenterade Leading Health Care vägledningen Ekonomi i förändring: Ersättningsmodeller för innovation. I vägledningen presenteras ett antal möjliga handlingsvägar för hur leverantörer av vård och omsorg kan ersättas i syfte att öka deras mottaglighet för innovationer och förändringsarbete. Du kan titta på seminariet i efterhand nedan och ta del av presentationerna

Presentationer: 

Ekonomi för förändring – Hans Winbergs presentation.

Ekonomi för förändring – Anna Krohwinkels presentation.