Ny digitaliserings-bok med kapitel av LHC

Bortom IT: Om HÄLSA I EN DIGITAL TID

Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den.

Den här rapporten pekar ut en rad betydelsefulla hinder som bromsar eller omöjliggör utveckling, liksom en förslag på åtgärder som behöver vidtas för att vi ska kunna komma vidare. Det handlar bl.a. om ålderdomliga regelverk, om politiska paradoxer, om myndigheter som inte tillåts utföra sitt jobb, om verksamheter som är anpassade efter en sjukdomsbild som inte längre dominerar, och om bristande förutsättningar för löpande förbättringsarbete.

Om vi får bukt med hindren öppnar sig en rad möjligheter för digitaliseringen att fungera som transformativ kraft i våra system för vård och omsorg. Det handlar t.ex. om hur vi kan hantera den ökande förekomsten av mental ohälsa med hjälp av applikationer, uppnå större jämlikhet i såväl vårdkonsumtion som hälsa med hjälp av big data, om hur vi kan ta till vara patienters kunskaper och förmåga med hjälp av öppna informationssystem, och om hur automatiseringen kan ge mer utrymme åt lycka och meningsfullhet i omsorgen.

Rapporten är skriven inom ramen för VINNOVAs utlysning ”Från vård och omsorg till hälsa – värden av digitalisering.”

Författare: Anders Ekholm, Karim Jebari, Fredrik Nilsson, Sara Riggare, Drasko Markovic, Erik Wetter, Jenny Wahlgren, Jesper Olsson, Anna Krohwinkel, Hans Winberg, Jon Rognes, Britt-Marie Ahrnell, Patrik Sundström, Fredrik Lindencrona, Tomas Bokström, Ing-Marie Wieselgren

LHC:s kapitel heter Framtidens styrning och organisering. Systemutmaningar för att realisera digitaliseringens potential i vård och omsorg.

Ladda ner rapporten här