Webbinarium. Bortom IT: Om hälsa i en digital tid

 

Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. Under ett heldagsseminarium pekar vi ut en rad sådana potentialer, men också hinder som omöjliggör utveckling och åtgärder för att komma förbi dem.

Seminariet utgår ifrån den nya rapporten Bortom IT. Om hälsa i en digital tid. Där bidrar en rad kunniga och väl insatta författare med sina visioner om hur vården kan fungera om vi förmår ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Presentationer:

Agenda
Intro
Åtgärder
Systemutmaningar
Ständigt lärande
Patienten mellan stolarna
Livskvalitet i topp 2030
Meningsfullhet
Framtidens regelverk
Framtidens patient