Bortom den planekonomiska marknaden – Från slagord till eftertanke och handling

Debattens vågor kring välfärdens organisering har gått höga. Ofta ställs marknad mot byråkrati när lösningar diskuteras. Men är det kanske helt fel ingångsvärde, som det heter nuförtiden? Om vi går bortom att tala vinster i välfärden och huvudmannaskapsfrågor (privat, offentligt, ideellt) – vad kan vi istället fokusera vårt samtal på?

Fredagen den 2 oktober anordnade LHC ett halvdagsseminarium där internationellt erkända forskare med erfarenheter från Sverige, England, Holland och Tyskland bidrog till diskussionen om vad vi kan förvänta oss bortom förenklade problembilder och gamla patentlösningar.

Civilminister Ardalan Shekarabi, som har hand om utredningen om hur vi ska få en ny styrning av offentlig sektor, deltog också i samtalet som bland annat kom att handla om hur vi bättre kan balansera kraven på uppföljning och kvalitetskontroll med behovet av professionellt handlingsutrymme.