Sommarbrev

Juli 2014

Almedalsabstinensen börjar gå över och ett kompakt högtryck har för en tid förvandlat vår nordliga utpost till tropiskt område. Inkorgen fylls mest av olika prenumerationsmail – ja, faktiskt precis likt just det du läser nu! Då finner vi på LHC det lämpligt att medelst ett litet sommarbrev stänga butiken, gå ut för att i skuggan under ett träd äta jordgubbar med mjölk och tänka på – just ingenting. Se där – en sommartrend!

Först vill vi bara tipsa lite om vår vecka i Visby, där vi i år arrangerade tre seminarier. Därutöver medverkade undertecknad i ytterligare några. Ett post-NPM uppvaknat hälsa- och sjukvårdskomplex ställde frågor kring hur vi går vidare efter det slag som utspelades förra våren. Seminarier handlade om riktlinjer, jämlikhet, pengarnas och politikens roll. För en gammal förvaltningsforskare som ägnade slutet av 80-talet och början av 90-talet åt forskning kring de reformer som genomfördes för att få kostnadskontroll och decentralisera offentliga verksamheter – som sedermera samlades under NPM-begreppet – är det intressant att se glappet mellan forskning och praktik. Den fragmentisering och stelhet i förhållande till innovationer vi nu ser var ett vanligt tema då.

Glädjande är att LHC:s arbete börjar få genomslag, även om vissa klagar på akademikernas introverta formuleringskonst och brist på handling. Sådana klagomål vill vi gärna ha, men att retirera till enbart snabba lösningar utan att förstå problembilden vi har för handen tror vi inte är vägen framåt i den brytningstid vi befinner oss i. Vi kommer därför under hösten, tillsammans med våra samarbetspartners, att sätta oss i olika grupper för att mejsla ut ett framtidsprogram som pekar på: hur vi ska involvera patienter, brukare och medborgare på riktigt i vård och omsorg;hur vi ska få arbetsvillkor som gör att vi både klarar utmaningarna och befriar såväl professionalitet som kreativitet hos vårdens och omsorgens medarbetare; hur vi ska få till ett omtag på vårdens kunskapsprojekt så att vi får stöd för att göra rätt och inte bara skräms av rädslan att göra fel;hur vi ska hitta tillbaka till drivkrafter för att tillsammans med kreativa och kompetenta leverantörer kunna pröva än bättre vägar och inte låsa in alla förbättringar i regelverk och utredningar; hur vi ska ge utrymme för ett lokalt ledarskap som med rätt stöd kan göra verklighet av allt det ovan nämnda.

Till detta ber vi att få återkomma när vi drar igång efter en välförtjänt vila i mitten av augusti. Tills dess:

Ha en fortsatt skön sommar!

Hans

Hans Winberg