Seminarium och rapportlansering av: Policynivåns blinda fläck

Välkommen till ett seminarium som handlar om hur man leder ett komplext arbete där ingen aktör naturligt sitter i förarsätet.  I dagens policyperspektiv, där det mer handlar om regler och riktlinjer än politisk inriktning och vilja, konstaterar rapporten att en stor del av det mellanmänskliga organiserandet är en blind fläck. Resonemangen som förs är lika giltiga för multisjuka patienter som relationsskrädderiet som krävs för att åstadkomma en personcentrerad nära vård.

Författarna, Mats Tyrstrup och Majid Asgari, gör en organisatorisk analys av hur arbetet med barn- och ungdomar i skolåldern sker och var koordineringsbristerna finns och vad de består av. Analysen ligger alltså bortom medicinen, pedagogiken och det sociala arbetets domäner och fokuserar på våra kärnområden:  hur aktiviteter och insatser organisatoriskt vävs samman för att lösa komplexa problem i utsatta och individuella situationer.

För hur mycket struktur och hur många riktlinjer vi än skapar kan vi aldrig, enligt författarna, svara upp mot behovet av att skräddarsy de relationer som behövs mellan alla inblandade aktörer.

Policynivåns blinda fläck

28 september
klockan 13.00-15.00

Medverkande: Rapportförfattarna: Mats Tyrstrup, Majid Asgari. Fanny Eklund från Attention kommenterar.
Moderator är Hans Winberg.

Seminariet är digitalt och länk får man efter anmälan till: svar@leadinghealthcare.se