Riksförbundet HjärtLung ny LHC-partner!

Vi välkomnar Riksförbundet HjärtLung till Leading Health Cares partnernätverk!

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer och funktionshinderförbund med 152 föreningar och cirka 38 000 medlemmar över hela landet. Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Riksförbundet HjärtLung