Nya artiklar om LHC i press

Indo-Swedish Health Week 2010: Röster från LHCs delegation till Hyderabad och Delhi

Läkartidningen: »Som om GM hade besökt Toyota för trettio år sedan«

De svenska besökarna blev imponerade av energin och innovationsförmågan på Care Hospitals. Det var som om GM skulle ha åkt till Japan för trettio år sedan för att lära av Toyota, säger thoraxkirurgen Ulf Lockowandt.

Läkartidningen: Knappa resurser föder kreativitet

Trots knappa resurser kan Care Hospitals i indiska Hyderabad erbjuda högklassig hjärtsjukvård. I februari besöktes sjukhuset av en svensk sjukvårdsdelegation. Nu vill svenska forskare studera vad vi kan lära av den indiska modellen.

Moderna Läkare: Köer, resursutnyttjande och effektiv vård

Artikel av Jon Rognes och Pär Åhlström (LHC/HHS)

Att vård och omsorg i Sverige trots sina många goda sidor har potential att förbättras, är nog de flesta eniga om. Det finns alltid utrymme till förbättringar, även om den svenska sjukvården i jämförelse är relativt kostnadseffektiv i förhållande till de medicinska resultat som den levererar.