Ny rapport om ersättningssystem från Nuffield Trust

Den engelska tankesmedjan Nuffield Trust har publicerat en rapport om utvecklingen av ersättningssystem i europeiska hälso- och sjukvårdssystem (länk till blogginlägg av Nigel Edwards).

Av inlägget framgår att den ekonomiska styrningen tenderar att bli alltmer komplex och detaljerad, men fler specifika styrsignaler ger sällan bättre förändringseffekt. Det krävs en styrning som premierar värdeskapande för patienten snarare än produktion av enskilda insatser. Därmed krävs också att grunderna för att fördela ersättning utvecklas mot att i högre grad synliggöra och värdera det ömsesidiga beroendet mellan olika verksamheter.

Resonemanget återspeglar många av de tankegångar som LHC presenterade i boken ”På väg mot en värdefull styrning: Ersättningssystem för en sammanhållen vård och omsorg om äldre”.

Du som är intresserad av att diskutera vad internationella utblickar kring en sammanhållen vård och omsorg kan tillföra den svenska kontexten är välkommen på LHC:s seminarium den 11 oktober.