Ny rapport från Riksrevisionen om problem med mångstyrighet

Överstyrning ger underprestation, konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning av överenskommelserna mellan staten och SKL inom vård och omsorg. Att den statliga styrningen är detaljerad och tidsbegränsad, och att den därmed konkurrerar eller till och med konflikterar med mera långsiktig styrning på lokal nivå är en problembild som diskuteras.

Länk till rapporten